Veien videre

KUNDE: VID vitenskapelige høgskole og Menighetsfakultetet (MF)
OPPDRAG: Kampanje for masterstudier i diakoni 

VID og MF samarbeider om masterstudier i diakoni, og ønsket en kampanje som innebar nye annonser, flyer og facebookmateriale. Jeg hadde tidligere gjort en kampanje med «Veien videre» for MF og de ønsket å bruke denne vinklingen videre. 

De ønsket noe som var røft og «gatenært», men som samtidig viste omsorg. Jeg kom med forslag om å fokusere på hender. En utstrakt hånd er et tydelig signal om omsorg, og noe man vil ønske å gripe tak i i vanskelige situasjoner. Ha en hånd å holde i gjennom vanskelige prosesser, men også noe som kan lede vei. 

 
VID-veien-videre.jpg
VID-veien-videre-flyer.jpg

Se flere prosjekter her