Årsrapport Aspiro

KUNDE: Aspiro AS
OPPDRAG: Årsrapport 

For Aspiro har jeg gjort nytt design og oppsett av årsrapport. Dette oppdraget gjorde jeg fast over flere år. 
Rapporten inneholdt to deler. Del 1 var en presentasjon av firma og forretningsområder, del 2 inneholdt alle regnskapstall og kommentarer. Jeg hadde ansvar for all design og oppsett av rapport, i tillegg til korrekturrunder og oppfølging. Her var det viktig å være ekstremt nøyaktig, spesielt med tanke på alle tallverdier som skulle være korrekt og til sist godkjent av revisor. Rapporten var på rundt 70 sider hvert år.

Aspiro_hovedbilde1.jpg
Aspiro_hovedbilde2.jpg

Se flere prosjekter her