Veien videre

KUNDE: Det teologiske Menighetsfakultet (MF) 
OPPDRAG: Kampanje i forbindelse med studiestart

Oppdraget for MF handlet om å utarbeide konsept for rekrutteringskampanje for 2018. Videre skulle konseptet tilpasses til ulike annonseformat, både for print, digitalt og sosiale medier.

MF-helside-mobil.jpg

I samarbeid med kunde valgte vi å fokusere på «Veien videre». Ønsket var å treffe målgruppen, de som sitter og tenker nettopp på hva de skal gjøre videre. Vi ønsket å stille de riktige spørsmålene, møte tankene de kanskje grubler på, og gi de løsningen med at dette finnes på MF. 

MF-kvartside-Mockup.jpg

Tanken er at man ikke ser «veien», men man vet hvilke interesser man har og hva man trives med. Illustrasjonene sammen med bildene gir en stopp-effekt. Hvis man ikke leser teksten umiddelbart, så tolker man symbolene og tegningene. 90 % av all informasjon som går til hjernen er visuell. Disse elementene ble også brukt for gjenkjennelse på digitale flater. 

MF-Ad-Mockup-PSD.jpg