ELIXIA

KUNDE: ELIXIA
OPPDRAG: Magasindesign

For ELIXIA har jeg gjort redesign av medlembladet, og hadde fast ansvar for magasinlayout av dette fire ganger i året. På disse produksjonene fikk jeg oversendt materiell fra kunde og min oppgave var å fordele artikler og gjøre layout og oppsett av hele magasinet.  

Elixia_cover.jpg

Hver utgave hadde faste spalter som for eksempel øvelser og tips fra personlig trener, spørsmål og svar fra fysioterapaut, sunne oppskrifter og info fra ulike Elixia-sentere. Jeg hadde ansvar for oppfølging av kunde og korrekturrunder. 

Elixia_oppslag1.jpg
Elixia_oppslag2.jpg