ELIXIA

KUNDE: ELIXIA
OPPDRAG: Magasindesign

For ELIXIA har jeg gjort redesign av medlembladet, og hadde fast ansvar for magasinlayout av dette fire ganger i året. På disse produksjonene fikk jeg oversendt materiell fra kunde og min oppgave var å fordele artikler og gjøre layout og oppsett av hele magasinet.  

Elixia_cover.jpg

Hver utgave hadde faste spalter som for eksempel øvelser og tips fra personlig trener, spørsmål og svar fra fysioterapaut, sunne oppskrifter og info fra ulike Elixia-sentere. Jeg hadde ansvar for oppfølging av kunde og korrekturrunder. 

Elixia_oppslag1.jpg
Elixia_oppslag2.jpg

Årsrapport Aspiro

KUNDE: Aspiro AS
OPPDRAG: Årsrapport 

For Aspiro har jeg gjort nytt design og oppsett av årsrapport. Dette oppdraget gjorde jeg fast over flere år. 
Rapporten inneholdt to deler. Del 1 var en presentasjon av firma og forretningsområder, del 2 inneholdt alle regnskapstall og kommentarer. Jeg hadde ansvar for all design og oppsett av rapport, i tillegg til korrekturrunder og oppfølging. Her var det viktig å være ekstremt nøyaktig, spesielt med tanke på alle tallverdier som skulle være korrekt og til sist godkjent av revisor. Rapporten var på rundt 70 sider hvert år.

Aspiro_hovedbilde1.jpg
Aspiro_hovedbilde2.jpg

Se flere prosjekter her