Hvorfor er logo så viktig?

Logo-thumb.jpg

En logo er ofte det aller første kunden møter når det gjelder ditt firma, produkt eller tjeneste. Og vi vet jo hvor viktig førsteintrykket kan være! 

Skal du starte et nytt firma er det ofte logoen som er utgangspunktet for den visuelle profilen din. Logoen skal representere deg og ditt firma, og være noe kunden husker. Den skal være lett gjenkjennelig og unik for ditt produkt eller tjeneste. En logo må ikke nødvendigvis være en bokstavlig fremstilling av hva du tilbyr. Driver du foreksempel café MÅ du ikke ha med en kaffekopp i logoen. Fokuser heller på å skape gode assosiasjoner og følelser du ønsker at kunden skal få. 

En profesjonell logo signaliserer at ditt firma er troverdig, legitimt og til å stole på. En   god logo er fleksibel og skal kunne fungere på alle flater - fra brevpapir, visittkort, reklameartikler til nettside og e-post. Har du en gjennomarbeidet og god logo, har du et kraftfullt og effektivt virkemiddel innen markedsføring som du kan bruke til din fordel! 

 
Sirkel-artikkel-180.png
 

Noen ledetråder å ha i bakhodet når du skal designe eller velge logo: 

1. En logo trenger lang levetid
2. Den må være original
3. En logo bør se profesjonell ut
4. Logoen må kunne fungere i ulike størrelser, og både i farger og sort/hvitt
5. En logo er utgangspunktet for hele bedriftens visuelle profil

Kort oppsummert: En logo er et kjennemerke for din bedrift, og skal hjelpe kunden å huske nettopp ditt firma. Den kan bestå av både tekst og symbol, og skal gjøre at du skiller deg ut på en positiv måte overfor konkurrentene. 

En logo er kun starten på det som er din bedrifts visuelle profil og merkevare. Og trenger du ny logo eller profil for ditt firma hjelper jeg deg selvfølgelig mer gjerne!